2021-06-07

TozKaplamalarİkizVidalıEkstürürlerinAvantajlarınelerdir

Mevcut Alanda,EkstrüderlerGozzkaplamalarİkizvidalıEkstrüderlereveTKVidalıEkstrüderlere艾尔·克里尔BunaKarşlık,tozkaplamalarİkizvidalıEkstrüdenlinAvantajlarıdahaBelirgindir。AşağıdakiMakale,TozKaplamalarİsçiftVidalıEkstürcılarınAvantajlarınıKısacaTanıtmaktadır: