2021-05-24

Toz KaplamaÜristicileriİnıflandırmaSistemleri尺寸Gösterecektir:Boya Ve BoyaFabrikalarındaUltraInceÖğütücülerinPipikUygulaması

Toz KaplamaIçinaşlamavesınıflandırmasistemleri,BoyanınÇeşitlimobilyaveyaduvarlarıboyamakİinkullanılanbirtürboyaolduğunusöyler。Boyafabrikasıdabobrikasıolarak bilinir。